Резултати от Първи областен научен конкурс “Науката на живо”

На 12-ти май, фоайето на Младежки център - Добрич се изпълнени с млади, любопитни и ентусиазирани, бъдещи откриватели! Всички те станаха част от Първи областен научен конкурс "Науката на живо", иницииран от Консултативен съвет при Младежки център - Добрич.

Своите проекти представиха ученици от СУ “Н. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево, ОУ “ Св. Климент Охридски”, с. Смолница, Община Добричка и СУ “Димитър Талев”, гр. Добрич.

По време на изложението се извърши и журиране на проектите от жури в състав:

1. Жулияна Георгиева - преподавател по мениджмънт в ЧГТП “Райко Цончев”, гр. Добрич - председател на журито

2. Петя Георгиева - преподавател по физика в СУ “Св. Климент Охридски”, гр. Добрич - член на журито

3. Стефани Маринова - заместник председател в Консултативен съвет към Младежки център - Добрич - член на журито

4. Надежда Георгиева - член на Консултативен съвет към Младежки център - Добрич - член на журито

Представените проекти, затрудниха журитетната комисия при вземането на решение за класиране на участниците. След задълбочено обсъждане, бяха определени следните награди:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:
Първа награда:
Проект: Моята България
Изготвен от:
Атанас Матеев, Георги Костов и Симеон Янчев - СУ “Димитър Талев”, гр. Добрич

Втора награда:
Проект: Град на бъдещето
Изготвен от:
Велин Кръстев и Карина Великова - СУ “Димитър Талев”, гр. Добрич

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:
Първа награда:
Проект: Вулкан
Изготвен от:
Тезджан Ниязи, Габриела Любенова и Зехра Неази - ОУ “ Св. Климент Охридски”, с. Смолница, Община Добричка

Първа награда:
Проект: Градински вълшебства
Изготвен от:
Теодор Ганчев, Весела Ганчева и Ивайла Иванова - СУ “Димитър Талев”, гр. Добрич

Първа награда:
Проект: Еволюция
Изготвен от:
Камелия Иванова - СУ “Н. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево

Втора награда:
Проект: Човешко тяло
Изготвен от:
Александрина Илиева - СУ “Н. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево

Втора награда:
Проект: Дихателна система
Изготвен от:
Йовко Иванов и Данаил Няголов - СУ “Н. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево

Трета награда:
Проект: Електрическа верига
Изготвен от:
Валери Стоянов - СУ “Н. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:
Проект: Ветрогенератор
Изготвен от:
Илия Великов - СУ “Н. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:
Проект: Електричество
Изготвен от:
Калоян Колев - СУ “Н. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:
Проект: Отделителна система
Изготвен от:
Стефаниа Папатеодору и Снежина Хинева - СУ “Н. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:
Проект: Методи за пречистване на вода
Изготвен от:
Мартин Георгиев и Даниел Йорданов - СУ “Н. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:
Проект: Дихателна Система
Изготвен от:
Аделина Андонова - СУ “Н. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:
Първа награда:
Проект: Пречистване на водата
Изготвен от:
Велика Дончева и Георги Стоянов - СУ “Димитър Талев”, гр. Добрич

Научното изложение приключи с връчването на наградите и с пожелание за среща и през следващата година с нови интересни идеи.

Как да ни откриете

гр.Добрич, пл. Стария орех 1
Телефони: 058 602 535;
058 600 148; 058 602 691
e-mail:
mcdobrich@mc-dobrich.org

map