XIII-ти Национален конкурс за дигитална графика и живопис "Моята България".

П Р О Т О К О Л

На 03.05.2018 г. в Младежки център - Добрич, се проведе журиране на получените 85 творби от страната в XIII Национален конкурс за дигитална графика и живопис "Моята България".

Организатори са Община град Добрич и Младежки център - Добрич.
По регламент участниците в конкурса са на възраст от 10 до 25 години, разпределени в четири възрастови групи, описани по-долу.
Изложба с участвалите творби ще бъде експонирана на 11 май 2018 г. във фоайетата на Младежки център - Добрич, като съпътстваща проява при провеждането на Европейски младежки поп-рок конкурс "Сарандев" - Добрич'2018.

Жури в състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВ БЪЧВАРОВ - художник, д-р по Методика на изобр. изкуство
ЧЛЕНОВЕ:
1. ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА - художник, уредник образователни програми Художествена галерия - Добрич
2. ЗДРАВКО ТОШЕВ - художник, член на Съюза на българските художници и ЮНЕСКО

След като разгледа творбите ОПРЕДЕЛИ:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:
Първа награда: Мариана Стефанова Светлева - с. Снежина, община Провадия
Втора награда: Перун Георгиев Василев - гр. Добрич, "Компютър арт"
Трета награда: Катя Красимирова Иванова - с. Градинарово, община Провадия
Поощрителна:
Радомира Емилова Момчева - гр.Добрич, "Компютър арт"
Ангел Милков Сашев - с. Градинарово, община Провадия
Жанет Христомирова Христова - с. Снежина, община Провадия

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
Първа награда: Момчил Димов Димов - гр. Добрич, "Компютър арт"
Втора награда: Янислава Стоянова Забирова - гр. Пловдив
Трета награда: Михаил Красимиров Иванов - с.Градинарово, община Провадия
Поощрителна:
Драгомила Стоянова - гр.Добрич, СУ "Св. Климент Охридски"
Георги Калинов Чаушев - гр.Добрич, "Компютър арт"
Кристиян Костадинов Джургов - гр. Хасково, Компютърна школа "Вале"
Асен Габриел Жечков Желязков - гр.Пловдив - "Цар Самуил"

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
Първа награда: Борислав Димитров Димитров - гр. Варна
Втора награда: Яна Ивова Стоянова - гр. Добрич, ЕГ "Гео Милев"
Трета награда: Пламена Петрова - гр. Добрич, СУ "Св. Климент Охридски"
Поощрителна :
Благовеста Антонова Нейчева - гр. Добрич, "Компютър арт"
Павлета Димитрова - гр. Добрич, СУ "Св. Климент Охридски"
Гюнер Динчер Али - гр. Хасково, Компютърна школа "Вале"

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
Първа награда: Лъчезар Петков - гр. Добрич, СУ "Св. Климент Охридски"
Втора награда: Жулиета Стефанова Иванова - гр. Добрич, СУ "Св. Климент Охридски"
Трета награда : Евгения Паскалова Павлова - гр. Добрич, СУ "Св. Климент Охридски"

Как да ни откриете

гр.Добрич, пл. Стария орех 1
Телефони: 058 602 535;
058 600 148; 058 602 691
e-mail:
mcdobrich@mc-dobrich.org

map