ПЪРВИ ОБЛАСТЕН НАУЧЕН КОНКУРС „НАУКАТА НА ЖИВО“

Конкурсът за научен проект се провежда за първи път през настоящата 2018 година по инициатива на Консултативен съвет към Младежки център - Добрич. Конкурсът цели насърчаване интереса на децата и младите хора към науката и образованието. Изготвените проекти, визуализиращи избрана от участника научна област, ще участват в изложение на 12 май в голямото фоайе на Младежки център - Добрич, по време на което ще бъдат оценени.

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Целта на конкурса e:

 • Децата и младите хора да покажат своите умения и знания
 • Да се стимулира  интереса към науката и образованието
 • Да се стимулира творческия потенциал на децата и младите хора
 • Да се насърчат иновативните методи в образователния процес
 • Да се насърчи екипното взаимодействие между ученици и учители

І. Условия за участие:
1. Право на участие в конкурса  имат деца и младежи от област Добрич  на възраст от 7 до 19 години, навършени към 31 декември 2018 г.,  разпределени в три възрастови групи:
І група             7 - 10 години; 
ІІ. група         11 - 14 години;
ІІІ група         15 - 19 години;

ІІ. Техника: Проектите трябва да са изготвени индивидуално или екипно (до 3 участника в отбор), с подкрепата на ментор (преподавател от учебното заведение, в което е учащ участника).  Проектът трябва да визуализира определена научна идея, независимо от коя област. Участници могат да работят с материали по избор, като целта е да се постигне триизмерна визуализация на идеята.

ІІІ. Всеки проект участващ в конкурса трябва да бъде представен чрез:
1. Кратко обяснение на проекта (до 3 минути)

2.  Изисквания към проектите:

 • ПРОЕКТИТЕ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СА ИЗРАБОТЕНИ ПОД ФОРМАТА НА МАКЕТ/ ЕКСПЕРИМЕНТ/ НАУЧНА УСТАНОВКА

3. Проектите трябва да бъдат придружени от следната информация:

 • Име на проекта
 • Трите имена на изработилия/те;
 • Дата и година на раждане;
 • Точен адрес;
 • Учебно заведение;
 • Научен ръководител/ментор
 • Адрес за кореспонденция (e-mail); телефон
 • Научна област, която е свързана с проекта

ІV. Награди: ще бъдат връчени грамоти за участие, специални награди и призови места във всяка възрастова група. Журирането ще се извърши от младежи към Консултативния съвет към Младежки център - Добрич и специалисти в определени научни области.
V. Записване за участие в конкурса, със заявка до 28 април 2018 година на имейл адрес - Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Проектите се представят в деня на изложението - 12 май, 10:30 часа - откриване. Участниците следва да бъдат със своите проекти в Младежки център - Добрич, голямо фоайе в 09:30 часа.
VІ. Резултатите ще бъдат обявени на сайтовете на Младежки център - Добрич - www.mc-dobrich.org, www.ycd.bg и facebook: Младежки център - Добрич.  Награждаването ще се осъществи в края на изложението.

Адрес за кореспонденция:
Общински младежки  център
пл. ”Стария орех” №1, ПК 15
9300 гр. Добрич

За информация:
058 602535; 058 602691
0884 311 430 - Маргарита Ганчева- организатор младежки дейности
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
www.mc-dobrich.org

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

„Науката на живо“

 

Трите имена на участника/участниците: ………………………………………………………………..................................................................................

Адрес: ………………………………………………………………………………………...................

Телефон: ………………………………………………    e-mail: ………………………...................

Адрес: ………………………………………………………………………………………...................

Телефон: ………………………………………………    e-mail: ………………………...................

Адрес: ………………………………………………………………………………………..................

Телефон: ………………………………………………    e-mail: ………………………...................

Възрастова група: …………………………

Училище:…………………………………………………………………............................................

Научен ръководител: …………………………………………………………………………………

Телефон: …………………………………………………    e-mail: ………………………...............

Име на проекта:…………………………………………………………...........................................

Научна област:…………………………………………………………….........................................

Кратко описание на проекта: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………............................................................................................................

Как да ни откриете

гр.Добрич, пл. Стария орех 1
Телефони: 058 602 535;
058 600 148; 058 602 691
e-mail:
mcdobrich@mc-dobrich.org

map