Общински младежки център "захари Стоянов" - Добрич
Изложба на школа "Компютър арт" по случай първа пролет и Цветница.

Как да ни откриете

гр.Добрич, пл. Стария орех 1
Телефони: 058 602 535;
058 600 148; 058 602 691
e-mail:
mcdobrich@mc-dobrich.org

map